Het seizoen van de Jongerein is al lang en breed gestart en de eerste activiteiten hebben reeds plaatsgevonden. In oktober heeft het bestuur, na 7 trouwe jaren van inzet, afscheid genomen van John van Vilsteren en hij heeft het stokje doorgegeven aan Louise Duhoux. In dezelfde maand vond tevens een kennismakingsavond plaats. Er was veel animo voor deze avond, maar van te voren wist het bestuur van de Jongerein niet het exact aantal (nieuwe) leden. Uiteindelijk bleek het voor dit seizoen maar liefst om een totaal van 33 kinderen te gaan!

Afgelopen november heeft de Jongerein een spokentocht georganiseerd. Het thema was dokters en assistenten. De jeugd ging in groepjes door het bos en dorp en moesten daar letters zoeken of vragen beantwoorden. Na de tocht moesten zij van die letters een woord maken en aan de enge dokters geven. Deze avond heeft het bestuur gebruik gemaakt van een aantal vrijwilligers en met hun spookachtige inzet is er extra hard gegild.

Maandelijks komt de Jongerein bij elkaar, het seizoen loopt nog tot april van dit jaar. Een belangrijke datum voor de bewoners van Raerd is 22 maart omdat de kinderen dan langs de deuren gaat om lege flessen op te halen. De opbrengst wordt besteed aan het jaarlijkse kamp van de Jongerein.