Aan de Aldfeartswei zijn 3 bouwkavels te koop. Tot 9 maart 2018 kunnen belangstellenden zich opgeven via een formulier op de site van de gemeente. Meer informatie en het inschrijfformulier vind je hier:  http://www.woneninsudwestfryslan.nl/Vrije+kavels/971990.aspx?t=Raerd+-+Aldfeartswei