tcplaatje

Kerstactie

Op  woensdag 10 december vanaf 16:30 uur komen de jeugdleden van

TC Raerd bij u aan de deur met kerstboompjes, kleine kerstballen en kerstkaarten.