eksposysjes musyk dûns wurdkeunsters workshops Raerd út 'e Keunst

De Doarpskrante ‘Praet fan Raerd’ bestaat 20 jaar. Om dat te vieren organiseerden we een kunstmanifestatie. Op 7 en 8 oktober presenteerden Raerder kunstenaars zich. Ook organiseerden we workshops voor Jong & Oud. Op deze pagina vind je de foto’s van dit feestelijke weekend!

 

Foto's Raerd út 'e Keunst

Een fotoverslag van het kunstweekend van 7 en 8 oktober 2023

Raerder Doarpsliet

Tekst: Heidi Andringa
Op de melodie van ‘Dat is uit het leven gegerepen’.

1. Lang lyn al op de kaart,
Terpdoarpke oan in slinke.
’t Boerebestean fan Raerd
sil krite oansjen skinke.
Fuortkommen út âld staach
haadlingen; Fryslân’s menners.
Heechsit fan’t eale laach;
Ús stins mei syn bewenners

Refr.
Moai doarp oan ‘e Moezel drapearre,
hjit Raerd en dêr binne wy thús.
Dêr’t âld en jong byinoar hearre,
dêr’t mienskipsin stiet as in hús.

2. Ferskûle yn gol grien,
âld pronkstik fan in poarte.
Dêr efter lang fergien,
dêr’t wy nei riede moatte.
Wat bleau is’t park, ús Bosk,
ferneamd om beamt en blommen.
Úntkaam oan tiid syn tosk,
Bleau ‘n plakje fan graach kommen.
Refr.

3. Slotsdyk, entree yn styl,
dêr kin net ien om hinne
of tusken bûnt strewiel
fan ’t skulpepaadsje rinne.
Mar wit dan goed watst dochst,
dêr tilt it op fan hûnen.
Te hoopjen datst neat sjochst,
Rûkst grif gau dêr’t sy rûnen!
Refr.

4. En om ‘e tsjerketoer,
myld skaadzjend blêd fan linen
dat hoeden rûzet oer
ús sibben, dêr te finen.
It measte noch net sein,
oer ‘t smûke fan de buorren
en oer ús eigen plein
foar ’t merkefolk befluorre
Refr.

5. Sintraal, de siel fan Raerd
bleau foar de sloop bewarre
Doarp spiele iepen kaart
Soks mocht beslist net barre
Wat ha de mannen skrept.
Komt klear, at wy mar wolle!
Oer wurgens waard net rept.
Foar ’t doarpshûs neat tefolle!!
Refr.

6 Raerd, doarp goed by de tiid,
keatsfjild in soad te bieden
foar jeugd dy’t er foar giet,
om foar in krâns te striden!
Fêst plak fan jongerein.
Is ‘t eigen honk “it blikje”,
dêr wurdt it moai opsein.
mei ’n pilske foar in prikje.
Refr.

7. Op skoalle ‘t Raerderhiem
berntsjes in soad opstekke,
mei d’ iisbaan is’t hast dien
om’t winters it ferrekke
Jachthaven en ‘t lyts strân.
soarget foar wetterwille,
stoer rubberboatferbân.
lit swimmers soms raar gille.
Refr.

8. En yn de Praat fan Raerd
Stiet grif aanst wer te lêzen`;
Lju, keapje gau in kaart!
om der ek by te wêzen.
Want om de fjouwer jier,
doarp trochgeans swart fan minsken.
DE SLACHTE! ’t Is sa fier,
út Raerd wei : “t bêste winske! “
Refr.

De kunstenaars

Muziek

Baukje van Duinen-Hospes

De Keunstmanifestaasje wordt muzikaal ingeluid op het dorpsplein door het fanfarekorps ‘Ons Ideaal’, met dorpsgenoot Baukje van Duinen-Hospes als eerste trompettist. De blaasmuziek is Baukje met de paplepel ingegoten: het ouderlijk huis, ‘het Amelander Veerhuis,’ was de vaste repeteerplek van het Holwerter korps Crescendo. 
Als onderdeel van het optreden van het fanfarekorps, sil it doarpsliet, mei nocht en wille brocht wurde. Leadzangers van Popkoor Animo nemen het voortouw bij het zingen. 

Anni Kalsbeek

Annie Kalsbeek zal uiteraard niet ontbreken. Annie is een muzikale duizendpoot, die decennialang op meerdere basisscholen met volle overgave muziek heeft onderwezen, gebruikmakend van eigen lesmateriaal.  Annie begeleidt en dirigeert het Raerder popkoor. Het koor zingt deels zelf liederen, maar ook evergreens, die iedereen die van zingen houdt uit volle borst mee kan zingen. De tekst van de liederen is voorhanden. De vocale reis gaat o.a. langs Lady Gaga, Abba en Miss Montreal. Ook het Raerder doarpsliet zal tot het repertoire behoren. Locatie: de kerk.

Jelle Rollema

Een heel ander genre zijn op zaterdag de (kleine) orgelconcerten door Jelle Rollema. Het orgel is te vergelijken met een orkest, waarin diverse muziekinstrumenten allerlei soorten klanken samenbrengen tot muziek. Jelle Rollema zal tijdens het concertje een afwisselend en kleurrijk programma spelen met onder andere muziek van componisten uit Nederland (Christian Ruppe en Margaretha de Jong), Frankrijk (Alexandre Guilmant), Duitsland (Mozart en Felix Mendelssohn Bartholdy) en Italië (Andrea Lucchesi). 

Jan van Erp

Jan van Erp is een pianist in hart en nieren. Al vanaf het moment dat hij kon lopen toonde hij grote interesse. Jan: “Ik kroop als peuter onder het toetsenbord van mijn moeders piano en drukte mijn oren tegen de klankkast om de klanken te horen.” Hij ging naar de Muziekschool, volgde privé pianolessen en overwoog het conservatorium, maar koos uiteindelijk voor studeren in Wageningen. Daar leerde hij de klappen van de zweep in de lichte muziek: op de piano, tesamen met o.a. een trompet, sax en trombone in een jazz-ensemble. Daar ontwikkelde hij ook zijn improvisatietalent.

Jeannette Boskma

Rozemarijn Tuijn Martens

Jeannette beleefde haar première als zangeres tijdens de voorleesavond vorig jaar november. De kans om weer te zingen voor publiek tijdens het kunstweekend kon ze natuurlijk niet laten lopen. Rozemarijn is geboren en getogen in Boazum en woont sinds 2007 in Raerd. Als kind heeft ze lang blokfluit gespeeld en zong ze graag. Als tiener heeft ze gitaarles gehad en gezongen in de schoolband van de RSG. Daarna volgde ze nog een paar jaar pianoles, maar het zingen bleef kriebelen. Pas toen vriendin Jeannette in 2019 een duo proefles boekte bij Zangles Friesland heeft ze het zingen opgepakt. Zo heeft ze dit jaar bij ‘het Slotakkoord’ met de Big Band van Sneek gezongen in de Lawei in Drachten. Jeannette zingt vooral uit het American Songbook, waar alle standaarden vanuit jazz, blues en de grote musicals in staan. Rozemarijn zingt liedjes van singer-songwriters als Adele en Andra Day. Je ziet ze, begeleid door Jan van Erp op De Pôlle 2 en in de kerk. Jeannette wordt verder geïntroduceerd in het hoofdstuk Beeldende Kunst.

Gerda, Rosalie, Foppe & Jan

Pianist Jan van Erp zingt ook a-cappella (zang zonder begeleiding), dat is zijn andere muzikale passie. Jan heeft een gelegenheidskwartet samengesteld: Gerda Groeneveld, sopraan; Rosalie Steinmann, alt; Foppe Reitsma, tenor; en Jan van Erp, bas. Ze zingen a-cappella. Alle zangers hebben een verbinding met Raerd: Gerda en Jan wonen in Raerd, Foppe heeft er gewoond en dirigeerde jaren het Raerder kerstkoor. Rosalie neemt dit jaar het stokje van Foppe over. De zangers kennen elkaar onder andere van het Leeuwarder Kamerkoor. Het kwartet zingt een aantal klassieke liederen, van Middeleeuws tot recent. Op zondag in de tsjerke kun je horen wat voor mooie klanken je kunt bereiken met slechts vier stemmen.

Jan & Tineke Teitsma

Het muziekduo Jan en Tineke Teitsma is de verbindingsschakel tussen het midden- en avondprogramma op de zaterdag in het dorpshuis. Tineke zing met gitaarbegeleiding van Jan. Hij speelt in de JSF band en heeft als hobby’s: kaatsen, walking football, zwemmen, vissen, fietsen, fitness. Daarnaast is hij verslaggever bij de lokale Omrop Eenhoorn (wordt Zilt). Tineke werkt op het Provinsjehûs in Leeuwarden. Tineke’s hobby’s zijn: haar gezin (Jan, Tieme en Hidde), zingen in de Provinsjehûsband Simmer, winkelen en nu en dan met vriendinnen afspreken. Het duo zal een tiental nummers ten gehore brengen.

Sandra Bijlsma

Na de Teitsma’s betreedt Sandra Bijlsma met haar band It Takes Two het podium. Sandra is geboren en getogen in Raerd. In haar vrije tijd zingt ze en vormt ze met gitarist Jan Jetze Brouwer het duo It Takes Two. Samen zaten zij jaren in de coverband Special Treatment. Nadat die band gestopt is, zijn ze samen succesvol doorgegaan als duo. Sinds kort is It Takes Two aangevuld met Gerard Schram, eerder gitarist bij Lays. Hun repertoire bestaat uit lekker in het gehoor liggende popliedjes uit de gehele popgeschiedenis. The Beatles, The Everly Brothers, BZN, Ilse de Lange: er komt van alles voorbij. Met It Takes Two maken we van de zaterdagavond een onvergetelijke feestavond!

“ús muzyk lûkt de minsken; se tinke dêr moatte wy hinne!” 

Wiegertje & Titie

Op beide dagen en op drie verschillende locaties treedt een trekzakduo op, bestaande uit Wiegertje van der Woude en Titie Hellinga. Titie en Wiegertje zijn al 25 jaar onafscheidelijk met hun trekzakken. Ze zijn een bekende verschijning in het dorp en omstreken. Hun repertoire bestaat uit Iers, Hollands, Frysk en Shanty liederen. Uit ervaring weten ze: “ús muzyk lûkt de minsken; se tinke dêr moatte wy hinne!” 

Beeldende kunst

Froukje Smith

Froukje Smith is beroepsfotograaf en heeft zich gespecialiseerd in foodfotografie. Zij werkt in opdracht voor horecagelegenheden. Denk hierbij aan foto’s van prachtige recepten, van het etablissement en het personeel, de sfeer van het bedrijf neerzettend.  Froukje exposeert met eigen fotokunst, naast werk voor opdrachtgevers. Sinds kort legt ze zich ook toe op het maken van keramiek, wat een prachtige brug slaat tussen haar foodfoto’s en de tastbare gerechten, die hierin met zorg geformeerd liggen. Loopt het water je inmiddels al in de mond, vergeet dan vooral niet een bezoekje te brengen aan De Pôlle 2, waar Froukjes werk ligt uitgestald. Het geweven tafellinnen van Cecile Vlaarkamp vult het plaatje rondom het aspect ‘culinair’ op subtiele wijze aan.

Cecile Vlaarkamp

Het geweven tafellinnen van Cecile Vlaarkamp vult het plaatje rondom het aspect ‘culinair’ op subtiele wijze aan. Na te zijn begonnen met schapenwol, katoen en linnen, weeft ze nu ook met tarwestro, vlas, paardenhaar en allerlei restafval. Alles wat vezels heeft, of waar draden van gemaakt kunnen worden, daar weet ze prachtige producten van te maken. Tijdens de Demonstratie Vlas en Stro (De Pôlle 2) laat Cecile graag zien hoe het allemaal werkt. Mogelijk wil je het zelf eens proberen.  Ze begon op een geleend getouwtje, inmiddels heeft ze een middelgroot trapgetouw van acht schachten. De kunstenaar heeft al 30 jaar ervaring, dus je kans om wat van deze expert op te steken. Cecile laat ook wat weefwerk zien op een rak op de Pôlle 2. Ook is er een tafelkleed van haar te zien in de tjerk.

Jeannette Boskma

Vervolgens zwieren we naar het buitengewone dna-project van Jeannette Boskma. Van niet-zelfklevende enveloppen heeft ze alle strookjes likstrip verzameld, die bij Tryater met de post binnen kwamen m.b.t. een bepaald doel. Hoe ze dat verder heeft verwerkt tot een kunstwerk kun je zien tijdens de expositie in de Laurentiuskerk. Het is éen van haar kunstwerken, die ze heeft gemaakt tijdens haar opleiding aan de Kunstacademie Friesland. Daarnaast maakt ze portretschilderingen en snelle modelschetsen, met bijbehorende verwerking uitgevoerd in een droge naald-ets. Schilderen doet ze met acryl. Jeannette is veelzijdig: Ze zingt, studeert aan de SkriuwersFakSkoalle, is oproepkracht bij Inky Pinky (BSO) en is wekelijks op de administratie bij Tryater te vinden.

Emi Houwing-Broersma

De liefde voor het Friese landschap is wat Emi Houwing-Broersma deelt met Tiny. Emi is mateloos geïntrigeerd door de schoonheid van het landschap en vergezichten.  Ze begon met aquarelleren en via een gemengde techniek kwam ze uit bij schilderen met acryl. De ontdekking van en de grotere mogelijkheden met olieverf brengt haar echter de meeste euforie. Van diverse leerkrachten leerde ze de kneepjes van het schilderen. Het landschap van De Wadden, waarmee ze exposeert in de kerk, behoort tot haar favoriete onderwerpen.

Taeke Stellingwerf

De DokuminteKommisje van Raerd maakt tekeningen van Taeke Stellingwerf (1891- 1986) toegankelijk. Veertien reproducties in groot formaat, met begeleidende Friese en Nederlandse tekst zijn op evenzovele locaties geplaatst in ons dorp. De tekeningen scheppen een fraai beeld van Raerd vanaf 1900. Op zaterdag en ook op zondag is er een begeleide rondleiding-wandeling. Maar je kan ook op eigen gelegenheid op pad. Als wegwijzer dient een bord met de plattegrond met ‘Stellingwerf-locaties’, dat bij het dorpshuis is geplaatst. Taeke werd geboren in 1891 te Rauwerd, op een boerderij even buiten het dorp aan de Snitserdyk. Taeke werd geen boer, maar leerde voor huisschilder. 

Hij hield zich ook bezig met houtsnijwerk. Rond zijn 25ste jaar maakte hij zijn eerste olieverfschilderijen. Hoewel hij een succesvol schilder was, bedreven in het maken van hout- en marmer imitaties, keerde hij niet terug in dit ambacht. Hij begon in het pand op de Buorren 22 voor de PTT het postkantoor. Dat heeft hij ruim 35 jaar volgehouden tot zijn pensioen in 1956. Toen pas vond Taeke echt de tijd voor zijn grote passie: tekenen en aquarelleren.

 

Klik op de afbeelding hiernaast voor een grotere weergave.

 Olieverfschilderijen van hem zijn maar weinig bekend. Dagelijks trok hij er met zijn bromfietsje op uit. In honderden tekeningen en schetsen heeft hij zijn leefomgeving vastgelegd en hij verdiepte zich daarbij ook in de geschiedenis van Rauwerd. Vooral het feit dat er door de op gang zijnde ruilverkaveling veel dreigde te verdwijnen, heeft hem ertoe gebracht heel wat dingen in zijn schetsboeken vast te leggen. Stellingwerf heeft een schat aan herinneringen nagelaten. Taeke is op 95-jarige leeftijd op zijn verjaardag 22 september 1986 te Weidum overleden. 

Trees Terwisscha van Scheltinga & Richard Vos

Trees Terwisscha van Scheltinga is van jongs af aan graag aan de slag met potlood en papier. Dat heeft ze voortgezet in schilderwerk. ZDeze kunstenaar heeft voorkeur voor portretschilderen, het liefst in opdracht. Ze is erg van de impressie, ‘een persoon te tekenen/schilderen en in de kern vatten.’ Daarnaast maakt ze bijzondere mozaïeken, qua kleur en vormgeving. In de Laurentiuskerk hangt werk van haar. Meer schilderijen, mozaïeken en weefobjecten zijn te zien op haar thuisadres, It Fintsje 5.

Richard Vos

Op het It Fintsje 5 hangt niet alleen het werk van Trees, maar ook dat van Richard Vos, de vader van haar kinderen. Te zien zijn verftekeningen, verhalen (antifabels) en bijgaande foto’s. Richard schildert veelal met acryl, figuratief met een abstract sausje. Daarnaast maakt hij ook werken met gemengde techniek. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten, vaak heeft hij in de onderlaag van zijn werk een vrouwenfiguur verwerkt. Kortom, bezoek deze locatie, want het hangt vol met kunst.

Wytske Wassenaar-Venema

Wytske Wassenaar–Venema ontdekte ook al jong de liefde voor tekenen. Via diverse losse schildercursussen, ontwikkelt ze op De Foudgumse School het portretschilderen. Net als voor de muziek heeft ze een grote hang naar het melancholische in haar thema’s. De contemplatieve mens is een terugkerend thema, o.a. te zien bij de expositie in de kerk. Daarnaast interesseert ze zich ook steeds meer voor ‘beweging’ in een schilderij. Dit vergt echter nog  studie. Net als het pad van de abstractie van het figuratieve, waarbij je veel meer een beroep doet op de schouwers eigen interpretatie bij betreffend werk. Het moderne stilleven is een ander thema dat Wytske verder wil onderzoeken. Te zien op de  Poppenwiersterdyk 5.

 

Tiny Zijlstra

Een andere schilder die zich graag verbindt met het landschap, het Friese in het bijzonder, is Tiny Zijlstra, alhoewel ze aanvankelijk vooral de mens als thema had. Van haar hand zijn twee landschappen te zien in de kerk. Als figuratief schilder zoomt ze de laatste jaren ook graag in op onderdelen uit de natuur, zoals riet. Wuivend riet is een van haar sterkste metaforen voor kracht, beweeglijkheid, bescherming; tegelijkertijd is het rustgevend en veelkleurig. Creativiteit heeft in haar hele leven een rol gespeeld. Ze heeft op vier kunstscholen haar bekwaamheden ontwikkeld. Tiny: “Schilderen geeft mij de verbinding met wie ik wezenlijk ben.” Ze schildert de laatste jaren alleen nog met olieverf. Ze houdt niet alleen een catalogus bij, maar ook een logboek over het werkproces, en probeert dan ook graag nieuwe dingen uit. Tiny heeft al meerdere exposities op haar naam staan en vele werken zijn verkocht. 

Ulke Sielsing

Ulke Siesling is een self-made kunstschilder. In zijn werkzame leven als timmerman had hij niet de gelegenheid een kunstopleiding te volgen. Hij heeft in de schilderklas gezeten van Otto Doorenbos en adviezen gekregen. Gaandeweg heeft Ulke zich alsmaar verder ontwikkeld. Ulke is een figuratief schilder, met oog voor detail. Het zal je niet verbazen dat Stilleven zijn specialiteit is. Verder schildert Ulke graag landschap en portret. Eén werk van hem hangt in de kerk, zijn verdere werk hangt op zijn thuisadres aan de Sélânswei nr 14, in zijn tuinhuisje. 

 

Hedwig Sielsing

Ook hangen daar enkele werken van Ulke’s kleindochter Hedwig Siesling. Schilderen zit in het familie-DNA bij de Sieslings! Ze is zeventien jaar oud met een liefde voor portret schilderen. Hedwig tekent graag met (kleur-)potlood op papier. Ook haar kleurrijke schilderwerk met acryl is  zeer de moeite waard!   Ook hangen daar enkele werken van Ulke’s kleindochter Hedwig Siesling. Schilderen zit in het familie-DNA bij de Sieslings! Ze is zeventien jaar oud met een liefde voor portret schilderen. Hedwig tekent graag met (kleur-)potlood op papier. Ook haar kleurrijke schilderwerk met acryl is  zeer de moeite waard!

 

"Al schilderend verlies je het besef van tijd."

Alyna Smith-Van Abbema

Iemand die zich ook graag verliest in het schilderen van landschappen is Alyna Smith – Van Abbema. Zij is al van jongs af aan gefascineerd door tekenen en schilderen. Gestimuleerd door haar omgeving meldde ze zich aan voor een kunstopleiding. Na enkele jaren creatieve therapie te hebben gegeven, geeft ze nu schilderles in het voortgezet onderwijs. Naast landschappen, zijn portretten en paarden haar geliefde thema’s. Beweging is wat ze graag aanbrengt in haar schilderijen, of het nu een paard in galop is, of een woeste branding van de zee, of bomen buigend in de wind. Schilderen betekent voor Alyna: tijd, rust en aandacht. In de kerk  en op de Poppenwiersterdyk 5 is haar werk te zien.

 

Dans

Maar liefst zes meiden -van 7 tot 18 jaar- dansen bij DIF (Dansen in Friesland). Dit zijn FAYA ALTENBURG, ISA VAN DER WOUDE, ANNEMARE TUIJN, de zussen ESKE en FEIA PLOKKAAR en ALISSA VERHOEF. De meiden zijn aanstormende talenten en oefenen twee tot drie keer per week. De oudere dansgroep presteert op hoog niveau, danst op concoursen en kan zich meten met de internationale top. Met hun mededansers voeren de Raerder meiden een aantal spetterende dansen op als afsluiting van de keunstmanifestaasje. Locatie dorpsplein, zondag 15.00 uur.

Woordkunst

Tsjits Peanstra

Ere wie ere toekomt: dit hoofdstuk begint met de alom bekende Fryske keunstner Tsjits Peanstra (pseudoniem voor T. Jonkman-Nauta, 1924-2014). Peanstra is vooral bekend om haar vele gedichten; ze schreef meestal in het Fries, maar ook in het Nederlands. Peanstra heeft vier keer de Rely Jorritsmapriis gewonnen. Na haar pensioen in 1984 schilderde en aquarelleerde ze mooie kleurige werken. Enkele gedichten over Raerd en de Slotsdyk, het beroemde gedicht ‘Hûs fan stilte’ en een paar aquarellen worden in de poort van park Jongema State tentoongesteld. Zondagmiddag zullen diverse gedichten uit haar dichtbundel gedeclameerd worden. Het dorp Raerd was Tsjits haar lust en haar leven. Met pijn in het hart verhuisde Tsjits naar een appartement in Drachten. De tentoonstelling is voorbereid door Ineke Schulting. De dichteres was jarenlang Ineke’s  overbuurvrouw aan de Slotsdyk en ze onderhielden  veel en goed contact. Zeer de moeite waard om de korte wandeling naar het Raerder bosk te maken.

 

Heidi Andringa

Heidi Andringa is welbekend van haar interviews met nieuwe dorpsbewoners, gedichten en verzen, te lezen in vele edities van de Praet fan Raerd. Heidi heeft een aantal Haiku’s (Japanse dichtvorm) geschreven, geïnspireerd op bomen. Heidi: “Mei in stikmannich posters fan Raerder Beamt ha ik dat besocht te dwaan. Ze zijn te bewonderen in de Pleats van JW de Vries. Maar iets over haarzelf schrijven, dat is een lastige: “Yn it kader fan keunstners bin en bliuw ik in bûtenboardmoter, dy’t har út en troch wat boartlik oan wurden weaget.” Na nog eens aandringen, krijgen we ‘Selfy’ opgestuurd,  het is Heidi ten voeten uit. 

Wytske Wassenaar-Venema

Wytske Wassenaar- Venema leest voor uit eigen werk en van andere dichters, o.a. Kees Stip. Ze schrijft het liefst in haar memmetaal. Ze heeft de opleiding Korte verhalen en Romans gevolgd aan de Schrijversacademie in Groningen. Op de gekste momenten vallen haar zinnen te binnen, her en der verzameld, waar uiteindelijk een gedicht uit groeit. Ze vindt het fijn om woorden, gedachten op papier een tijdje te laten rijpen, voor ze het van papier af plukt. Wytske is van de omwegen, laverend op je doel af, kom je vaak veel meer moois tegen. Haar gedichten, laten genoeg ruimte over voor de lezers/toehoorders om zelf beelden te vormen. Locatie: Slotsdyk 4.

 

 

Nynke Duiker

Voorlees event voor basisschoolleerlingen door Nynke Duiker. Nynke leest voor in het Fries maar ook in het Nederlands. Nynke heeft een achtergrond in het onderwijs en is actief geweest in cabaret en toneel. Ze was betrokken bij ‘Leeuwarden Culturele Europese Hoofdstad’, als gastvrouw van het Talen Paviljoen Mem. En ook draaide ze actief mee in ‘Uitgesteld Geluk”, een project van City of Literature, waarbij in tuinen en parken verhalen worden voorgelezen. Hieronder lees je de brief die ze aan de kinderen schreef: 

Brief fan Nynke

Hoi jonges en famkes, 

In Keunstwykein is dochs allinne foar grutte minsken…..no ècht net!! Foar jimme is der ek fan alles te hearren, te sjen en te dwaan! 

Ik bin Nynke en hâld o sa fan printeboeken en it alleraardigst is fansels as ik se foarlêze mei.

Wa wit kinne wy útfine wat der efter de beam sit of miskien kin Aagje ús fertelle wêrom’t sy har oars as oars fielt en dan is der ek noch dat stikje pepier wat net fleane, swimme, bûge of driuwe kin…

Wurde jimme al in bytsje nijsgjirrich….ik ferklap fierder neat!I t printeboek sil it ús fertelle, ik mei it foarlêze en jimme meie komme te lústerjen! En wa wit is der noch wol wat mear…Ik ha der sin oan, jimme hooplik ek! Sneontemiddei om fjouwer oere yn de skuorre  fan Jannewietske de Vries.

Doei…doei!!  Oant dan! 

Nynke 

Geart Leystra

Voorlees event door Geart Leystra. Geart schrijft veel verhalen en is een trouwe toeleveraar aan de Praet fan Raerd. Hij leest verhalen voor.  Niet in het park, niet in een boerderijschuur, maar in een roeibootje in de Aldfeart, tegenover Sylsterhoeke 9, daar leest Geart voor. Niet uit eigen werk, daarvoor verwijst hij graag naar zijn vele verhalen, die in talloze edities in de dorpskrant staan. Veel wil hij er niet over kwijt, wat hij wel doet. We mochten het aankondigen als ”t paad werom – in reis troch de tiid. In koer fol ferhalen.” Laat je daarom verrassen en check de tijd in het spoorboekje.

 

De Raerder Keunstmanifestaasje is een initiatief van dorpskrant De Praet fan Raerd. De Keunstmanifestaasje Raerd Ut ‘e Keunst bouwt voort op de rubriek Raerder Keunstners in de Praet fan Raerd, die startte in nummer 188, juli 2022. Organisatie:  Raerder keunstners, de redactie van de Praet fan Raerd, de Dokumintekommisje en de Activiteitencommissie van het Dorpshuis.

De Keunstmanifestaasje is financieel mogelijk gemaakt door een éénmalige subsidie uit het fonds ‘Jaarrond Cultuur 2022/23’ van de gemeente Súdwest-Fryslân.