Woensdag 27 september start de landelijke Kinderpostzegelactie. De kinderen van groep 7 en 8 van ’t Raerderhiem komen weer langs de deuren om mooie kaarten, postzegels of andere artikelen te verkopen.

Voor kinderen, door kinderen

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. De organisatie zet zich in voor:

– kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien (programma Pleegzorg)
– kinderen die niet naar school kunnen omdat ze moeten werken, en kinderen die moeite hebben om op school mee te komen (programma Onderwijs)
– kinderen die al vroeg hele nare dingen hebben meegemaakt (programma Traumaverwerking)

Deze kinderen kunnen worden geholpen mede dankzij door de Kinderpostzegelactie. De Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld. Door de actie leren Nederlandse schoolkinderen om iets over te hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Het motto is dan ook: voor kinderen, door kinderen.