Op Koningsdag zijn er tal van activiteiten bij het Dorpshuis in Raerd. Er is een springkussen en schminken voor de kleinsten, een speurtocht voor basisschooljeugd groep 4 t/m 8, Poppenwierster korfbal en Jeu de Boules voor iedereen vanaf de basisschool en een BBQ voor iedereen.

Heb jij je nog niet opgegeven voor de Speurtocht of het Poppenwierster korfbal? Dit kan deze week nog!

Speurtocht: opgeven bij Jelly Gretha van Vilsteren via b.vilsteren@chello.nl
Poppenwierster korfbal: opgeven bij Doete Kooistra-de Groot via doete@hetnet.nl

Koningsdag 2017