De kaatsvereniging Wêz-wis Raerd – de Lege Geaën heeft een bijdrage gekregen van 4600 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor het realiseren van een kaats- en tennismuur op sportcomplex Jongemakrite. In samenwerking met de tennisclub probeert de kaatsvereniging een kaats- tennismuur te realiseren voor alle leden en belangstellenden om het oefenen van deze balspelen een extra dimensie te geven. Tevens timmert onze jeugd op kaatsgebied aardig aan de weg met het winnen van de NK pupillenjongens en NK pupillenmeisjes en om de jeugdleden optimaal te kunnen stimuleren in deze sporten is een kaatsmuur een zeer gewenste aanvulling op onze overige trainingen. Ook kan de muur in de toekomst gebruikt worden voor het houden van “one wallhandball” wedstrijden in samenwerking met overige dorpen. “Wij zijn erg blij met de financiële steun die we hebben gekregen van de Rabobank.”, aldus voorzitter Wobbe Kooistra. Dit bedrag is een welkome aanvulling en stimulans voor de vele vrijwilligers die zich beschikbaar hebben gesteld om deze kaats- en tennismuur samen met ons te realiseren.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.

Op de foto nemen voorzitter Wobbe Kooistra en bestuurslid Alex van der Woude de cheque in ontvangst.