Beste dorpsgenoten,

Afgelopen vrijdagavond (1-4) heeft de jaarvergadering van ons Dorpshuis plaatsgevonden. Langs deze weg willen wij de laatste ontwikkelingen communiceren omdat de faciliteiten dorpshuis en kantine voor nagenoeg iedere club en vereniging in Raerd, en daarmee ook dus ook de meeste inwoners van belang zijn.

Het afgelopen half jaar heeft het bestuur met behulp van de in september 2015 geformeerde stuurgroepen, een aantal constructieve veranderingen aangebracht in de wijze waarop het dorpshuis en de kantine voortaan gefaciliteerd worden.

  • Gebruiker levert; oftewel degene die gebruik maakt van de faciliteiten moet ook zorgdragen voor een vrijwilliger. Dit omhelst het klaarzetten van benodigd meubilair, koffie thee e.d., verlichting en verwarming, bardienst, bakdienst, opruimen en afwassen, en in geval van de kantine bezemschoon opleveren. (i.o. met de verenigingen ingevoerd)
  • Gebruikershandleidingen; om mogelijk te maken dat iedere vereniging zich kan redden in het dorpshuis en de kantine is een duidelijke handleiding geschreven van de aanwezige apparatuur.
  • Muntautomaat; geen ingewikkelde handelingen op de kassa meer voor de vrijwilligers doordat alle consumpties en versnaperingen met munten worden afgerekend. Zowel in de kantine als het dorpshuis is een muntautomaat geïnstalleerd.
  • Openingstijden dorpshuis; aangezien er voor de zondagsopenstelling nauwelijks vrijwilligers zijn te vinden en het aantal bezoekers over het algemeen erg gering is, is besloten het dorpshuis op zondags niet meer als kroeg open te stellen.
  • Julia Haringsma heeft de inkoop overgenomen van Ide Sijsling
  • Jildert Venema heeft het bijvullen van de koelingen overgenomen van Piet de Hoop

Naast deze veranderingen is ook dorps breed onderzocht hoeveel animo er is om de handen uit de mouwen te steken voor het dorpshuis en de kantine. En tot ieders genoegen zijn er ontzettend veel mensen in het dorp die iets willen betekenen voor het dorpshuis en haar bestuur.

Intussen is hiervan een organogram opgesteld welke bestaat uit een bestuur met daaronder een groot aantal werkgroepen. Hierbij moet worden gedacht aan; planning en organisatie vrijwilligers kantine, planning en organisatie vrijwilligers dorpshuis, onderhoud gebouwen, onderhoud tuin, activiteiten commissie e.d. Er zijn dus voldoende vrijwilligers om de dagelijkse gang van zaken in en om het dorpshuis en de kantine draaiende te houden. En voor de grotere evenementen zoals de merke kan er een beroep worden gedaan op betaalde krachten voor de bardiensten.

Bestuur
Wij zijn blij met alle positieve reacties en welwillendheid vanuit het dorp, maar eveneens enigszins teleurgesteld dat ondanks vele inspanningen de vacante functies in het bestuur nog steeds niet opgevuld zijn. Afgelopen vrijdag hebben Paul Ter Schegget en Will Bokma na een groot aantal jaren afscheid genomen van het bestuur waardoor deze momenteel nog bestaat uit penningmeester Tom Hospes en secretariaat Margreet Fox. Samen zullen zij het dorpshuis en de kantine nog een week of twee faciliteren, indien er dan nog geen zicht is op aanvulling van het bestuur zullen zij hun functie neerleggen.

Net nu de omstandigheden zo zijn georganiseerd dat het bestuur zich weer daadwerkelijk kan gaan richten op het besturen van het dorpshuis, ontbreekt het aan enthousiaste bestuurders. In de jaarvergadering is voorgesteld dat indien er deze week geen spontane aanmeldingen meer komen, er een dorpshuisbestuur zal moeten worden samengesteld uit de gebruikers. Oftewel wederom de vereniging levert.

Stappenplan
Dorpsgenoten kunnen zich deze week aanmelden voor een functie in het bestuur, klik hier voor functiebeschrijvingen.
Indien per 15 april nog geen voltallig bestuur gevormd is, wordt die avond in overleg met alle verenigingen en commissies een bestuur samengesteld uit de gebruikers van het dorpshuis en de kantine. De uitnodiging voor deze avond is reeds verspreid door het bestuur.

Iedereen heeft het druk tegenwoordig, maar vele handen maken licht werk! En er zijn al vele handen maar om deze handen gecoördineerd en effectief te laten samenwerken zodat iedereen met veel plezier en gratis van de beschikbare faciliteiten gebruik kan blijven maken is een daadkrachtige, enthousiaste groep bestuurders nodig!

Meld je aan!

Margreet Fox Secretaris 0566-601979
Tom Hospes Penningmeester 0566-653716