De jaarlijkse Lintjesregen heeft in gemeente Súdwest-Fryslân geleid tot vijftien Koninklijke onderscheidingen. Burgemeester drs. Hayo Apotheker reikte op 26 april 2017 in de Martinikerk in Sneek de onderscheidingen uit. Eén van de ontvangers betreft Roelie Dijkstra-Abma uit Raerd.

Roelie Dijkstra-Abma is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid  in de Orde van Oranje Nassau. Zij ontving het lintje vanwege onderstaande:

  • is vanaf 1967 organist bij de PKN-gemeente De Lege Geaën;
  • vanaf 1992 contactpersoon en vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling MidFriesland;
  • vanaf 1997 organist bij de PKN gemeente De Slachsang (Britswert, Wiuwert en Easterwierrum);
  • vanaf 2000 vrijwilliger bij het Doarpshûs ‘De Trijesprong’ in Raerd;
  • sinds 2004 vrijwilliger tijdens vakantie- en recreatieprojecten van De Zonnebloem.

In de Praet fan Raerd van juni volgt een interview met Roelie Dijkstra-Abma met haar reactie op deze heuglijke gebeurtenis.