Het bestuur gaat in 2015 weer maandelijks een bestuurlijk overleg plannen. Zodra er een vast vergaderschema is gemaakt wordt dit gepubliceerd op de website.

Het volgende overleg is gepland op dinsdag 13 januari, 20.00 uur in het Dorpshuis.

Naast de opening en mededelingen hebben we nog een tal van vaste punten die iedere keer weer op de agenda terug komen. Het verslag, artikelen voor de Praet fan Raerd, financiën, de website en ingekomen e-mail.

Dit keer hebben we de volgende punten op de agenda:

  • Terugkoppeling van het project Snitserdyk,
  • het Federatieoverleg Lege Geaën,
  • de haven,
  • dorpsvisie Raerd,
  • het Blikje,
  • nieuwe inwoners en
  • het functioneren commissies.
  • Ook gaan we ons voorbereiden op het bezoek van wethouder S. Tolsma aan Raerd op 20 januari.

Zijn er ideeën en/of problemen in het dorp waar dorpsbewoners tegenaan lopen? Meld dit bij een bestuurslid van het plaatselijk belang of mail dit naar plaatselijkbelang@hotmail.com. Via de Praet fan Raerd en/of deze website houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Bestuur Plaatselijk Belang Raerd