Enige tijd geleden heeft u van de Gemeente Súdwest-Fryslân een brief gekregen met de oproep om een enquête in te vullen over de woonbehoefte in het dorp.

Wij van Plaatselijk Belang willen u verzoeken mee te werken aan deze enquête.

Dit is van belang als wij in de toekomst willen aantonen dat er behoefte is aan bepaalde woningen.

U kunt tot 25 juni de enquête invullen via www.leeuwarden.nl/dorpen

Alvast bedankt!

Plaatselijk Belang Raerd