Oproep!

 

Inmiddels tellen wij als Merkecommissie nog 6 commissieleden, na de komende

Merke zal er weer iemand ons verlaten.

Natuurlijk willen wij graag elk jaar weer een leuk programma neerzetten

maar hebben hierbij wel hulp nodig.

Graag roepen wij degenen op die het leuk lijkt om

ons te komen versterken zich te melden bij een van de commissieleden.

Jong, oud, met of zonder ervaring, samen kunnen wij een leuk team vormen!

 

We rekenen op jullie!

Merkecommissie Raerd,

Job, Edwin, Roel, Folkert, Jolien en Annette