Berichtgeving van de gemeente Súdwest-Fryslân

Minder geld voor groenbeheer in 2015-2016

De komende twee jaar kunnen we minder geld besteden aan het beheer van openbaar groen. Dit is één van de bezuinigingen die nodig zijn om de gemeentelijke begroting op orde te houden. In 2012 is het budget voor groenbeheer verlaagd met 100.000 euro. In 2015 en 2016 moet er nog 300.000 euro bespaard worden.

Andere groeninrichting voor behoud leefbaarheid

Het is voor Súdwest-Fryslân een grote uitdaging de bezuinigingen zo uit te voeren, zonder dat dit ten koste gaat van het belang van groen in stad en dorp.

Dat betekent dat we niet gaan bezuinigen op de vastgestelde beeldkwaliteit (gemiddeld basis), maar dat we kiezen voor een andere inrichting. Wij gaan bijvoorbeeld een aantal heestervakken vervangen door gras; grasonderhoud is voordeliger dan heesteronderhoud. Dit kan wel ten koste gaan van de variatie van het groen.

Aan de ene kant gaan we dus versoberen. Aan de andere kant kiezen we bewust voor het aanbrengen van een aantal kleuraccenten in onze gemeente. Zo wordt er extra aandacht besteed aan een kleurrijke en verzorgde groeninrichting langs invalswegen, rotondes en parken (hoog onderhoudsniveau).

Op een aantal plaatsen zaaien we in bermen mooie bloemen in. Ook geven we de mogelijkheid om meer bloembakken in dorpen en steden te plaatsen die in beheer komen bij dorps -en stadsbelangen.

De dorps-en stadsbelangen krijgen de gelegenheid de gemeentelijke bloembakken kosteloos over te nemen of aan te schaffen. De gemeente wil stimuleren om meer bloembakken in de kernen te krijgen en stelt  hiervoor een bijdrage beschikbaar aan dorps- en stadsbelangen. De dorpen- en wijkencoördinatoren gaan binnenkort in gesprek met dorps- en stadsbelangen over de mogelijkheden.

Meer informatie kunt u vinden op de site van Súdwest-Fryslân.