logo minibieb Raerd

In boek is it bewiis
dat minsken kinne toverje
Sinds kort staat er een minibieb in het Dorpshuis (wachtruimte huisarts). In deze bieb staan boeken die iedereen gratis mag lenen of omruilen tegen een ander boek. De bieb is open als het dorpshuis ook geopend is. De minibieb is er voor iedereen in onze buurt. Dus voel je vrij om mee te doen en ruil boeken, leen ze of voeg een paar boeken uit jouw boekenkast toe! Zo kan iedereen van elkaars boeken genieten. Plaats je een boek? Dan doe je er afstand van. Ruil je een boek? Dan word je eigenaar.
Een paar tips:
– Zet voorin een leuke tekst, zodat mensen weten wie de eerste eigenaar van het boek was (en om te voorkomen dat de boeken doorverkocht worden).
– Plak een blaadje in het boek met daarop jouw mening over het boek en vraag andere lezers hun naam en mening toe te voegen.
– De minibieb is geen boekendump. Daar zijn andere instanties voor. Dus zorg voor leuke boeken, dan houden we het overzicht.
– Check of de boeken die je erin zet ook echt geleend worden. Zo niet, dan is het fijn om ruimte vrij te maken voor andere boeken.

Veel leesplezier!