O.S.O nieuws

Graag willen wij de Merkecommissie bedanken voor de opbrengst van het ontbijt. Deze gaan wij gebruiken voor de spiegelwand!
Fokko Kooistra en Iede Sijszeling gaan de spiegelwand voor ons maken. Alvast bedankt hiervoor.

Dinsdag 19 november 20.30 uur is de jaarvergadering in het dorpshuis. Komt allen!
Het financiële jaarverslag en het jaarverslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

We zijn druk op zoek naar een invaller(ster) voor de lessen die juf Jeltsje niet kan geven. Als u nog een geschikte gymjuf weet dan horen wij dat graag van u!

Er zijn geen lessen tijdens de feestdagen en (basis)schoolvakanties.
Voor jeugdleden geldt 1 maand proeflessen, voor de volwassen is dat een proefles.
Alle leden betalen over 10 maanden contributie in het jaar.
Aanmeldingen via het machtigingsformulier (in de gymzaal op voorraad), deze kunt u inleveren bij een van onderstaande bestuursleden of bij de instructeur of instructrice.
Wijzigingen kun je doorgeven via oso@hotmail.nl.

Opzeggingen:
Een opzegging geschied altijd schriftelijk via oso@hotmail.nl. Je krijgt een bevestiging dat de email is ontvangen. Vervolgens krijg je een reactie dat de opzegging is verwerkt en per wanneer de einddatum is. Heb je dit niet gekregen? Kijk dan of je het naar het juiste e-mailadres hebt gestuurd. Er is een opzegtermijn van een maand.

Geachte leden, ouders/ verzorgers van leden en niet leden,

Wij luiden de alarmklok!!!!!!!!

Na een zoektocht van meer dan een jaar naar nieuwe bestuursleden, geven wij de hoop op. Dinsdag 19 november is de jaarvergadering en de bestuursperiode van drie jaar zit er dan op voor drie van de vier bestuursleden. Voor het vierde bestuurslid is het onmogelijk om alleen de kar te trekken.

Wij hebben geen andere keus dan de gymnastiekvereniging op te doeken.
Dit zou betekenen dat er geen sport meer in Raerd aangeboden wordt en dit zou toch zonde zijn.

Dit is onze laatste oproep!
Wie neemt er zitting in het bestuur van O.S.O?
Als bestuurslid mag je 1 gratis sport of je kind)
per maand uitoefenen.
Hopende op een positieve uitkomst.

Bestuur O.S.O te Raerd                                                                                                                                                                                                                   Margreet Fox, voorzitter                                                                                                                                                                                                                   Karin Draaisma, ledenadministratie en financiën                                                                                                                                                                     Gre Gre de Boer, Notulist                                                                                                                                                                                                                                     Anjo Veenstra, PR