08-10-2020 te Raerd

Beste Biljarters en biljartliefhebbers, 

Na lang wikken en wegen hebben we als organiserend comité van het Open Raerder Biljartkampioenschap moeten besluiten dat de editie in het tweede weekend van Januari 2021 geen doorgang kan vinden.

Het is ons niet mogelijk gebleken om onder de huidige omstandigheden een vier daags toernooi neer te zetten die aan de richtlijnen van het RIVM kan voldoen.

Een ieders gezondheid gaat boven alles en met het stijgende aantal Corona-besmettingen kunnen wij en moeten wij gewoon geen risico’s nemen.

Als de richtlijnen van het RIVM aankomend jaar veranderen, en wanneer er meer mogelijkheden zijn dan zijn wij van plan: Het Open Raerder Biljartkampioenschap 2021 te verplaatsen naar later in het jaar, de datum moet nog nader bepaald worden.

Wij houden u op de hoogte!!!

Met vriendelijke groet,

Tjeerd en Ids

ORB Raerd