gemeente logo

Gemeente pakt gevaarlijke bomen aan

Jaarlijkse bomencontrole

Onze gemeente telt ruim vijftigduizend bomen. Ieder jaar controleert de gemeente deze bomen: hebben ze geen dode takken, groeien er geen zwammen op, staat de boom wel goed in blad en is de stam niet aangetast? Zo bekijken de inspecteurs of de bomen nog veilig zijn. Dat is hard nodig met de stormen die we de laatste jaren hebben!

De meeste bomen komen prima door de keuring. Sommige bomen echter niet. Het kan zijn dat er alleen een tak af hoeft die bij een storm misschien zou kunnen afbreken. Maar soms is een boom ziek. Dan moet hij eruit.

Witte kruisen of stippen

Fietst u door de wijk en ziet u een boom met een witte stip of een wit kruis erop? Dan betekent dit dat de boom ziek is of niet sterk genoeg om een storm te overleven.

De gemeente zaagt de bomen met een kruis of stip erop om. Gaat het om een boom die bij u in de straat staat, dan wordt u door ons geïnformeerd. U leest dan ook wanneer de boom omgaat.

Natuurlijk is het jammer dat een boom moet worden omgezaagd. Maar alleen zo houden we uw straat veilig!