Slachte Marathon 2016
Op zaterdag 4 juni 2016 is het weer zover. 1.500 hardlopers en 13.500 wandelaars lopen de Slachte van Oosterbierum naar Raerd. Na 2000 en 2008 zal het de derde keer zijn dat Raerd als finishplaats zal fungeren voor dit evenement dat eens in de vier jaar wordt georganiseerd. In 2004 en 2012 was Raerd de startplaats.
Het zal duidelijk zijn dat de finish veel drukte met zich meebrengt. De hardlopers finishen vanaf ongeveer 9.30u tot een uur of 12.00. Daarna is het even rustig voordat vanaf 14.00u de eerste wandelaars arriveren. De piek in de aankomst ligt tussen 16.00u en 19.00u. Op dat moment zal het druk zijn in het gehele dorp en bomvol op het plein.
De organisatie van de deze dag is grotendeels gelijk aan 2008. Vroeg in ochtend vanaf 5.00u gaan de parkeerterreinen open. Gelukkig hebben wij weer de volledige medewerking van Fedde Hellinga, Sietse Dijkstra en Atte Wiarda, zij hebben hun land beschikbaar gesteld als parkeerterrein. Auto’s rijden via de Snitserdyk het parkeerterrein op terwijl de bussen over de Hegedyk via Flânsum af en aan rijden. De meeste deelnemers parkeren hun auto in Raerd en rijden vervolgens met de bus naar de start. Raerd is deze dag afgesloten voor in- en uitkomend verkeer van inwoners. Alle toegangswegen zijn afgesloten, behalve de Poppenwiersterdyk die exclusief beschikbaar is voor de hulpdiensten. Voor inwoners die deze dag toch het dorp moeten verlaten zal een speciaal parkeerterrein worden ingericht van waaruit vertrek mogelijk is. Meer informatie volgt dit voorjaar.
Om alle deelnemers en toeschouwers te kunnen bedienen is er onder andere op het perceel van Atte aan de Hegedyk een tent beschikbaar waar in de namiddag en de avond twee bands (Butterfly en Lost Shot) zullen optreden. Op het plein zal een horeca verkooppunt worden ingericht en natuurlijk is het Doarpshûs van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat geopend.
De organisatie van dit alles is in handen van de Stichting Marathon Raerd. Het bestuur van deze stichting bestaat uit Wiebe Stelwagen (voorzitter), Doete Kooistra (secretaris), Jelle van der Velde (penningmeester) en de leden Piet de Hoop, Pieter Siesling, Koos de Vries en Sjoerd Stelwagen. Gezien de omvang van het evenement hangen er onder dit bestuur een viertal commissies. Wiebe verzorgt met Paul ter Schegget, Bauke Veenstra en Nico Jorritsma de facilitaire zaken. Zij verzorgen waar nodig stroom, water, verlichting en andere voorzieningen. Piet, Pieter en Sjoerd gaan samen met Errit Vleer en Wobbe Kooistra het verkeer in goede banen leiden. Jelle en Koos zullen samen met Marcus Huisman, Iede Sijszeling en Annette Groothoff in nauwe samenwerking met het Doarpshûs bestuur de horeca voor hun rekening nemen.
Tot slot misschien wel de belangrijkste commissie, Doete verzorgt samen met Aukje de Groot en Nienke Hainja voor de volledige vrijwilligersbezetting, inclusief de horeca. Het moge duidelijk zijn dat wij deze dag alle hulp kunnen gebruiken om alles draaiende te houden en ons dorp op een geweldige wijze te promoten door een goede organisatie van deze dag. Hiervoor zullen veel vrijwilligers nodig zijn, maar net als in de voorgaande edities zal dit ongetwijfeld slagen. In het voorjaar gaan wij iedereen informeren hoe wij het werven van vrijwilligers organiseren en waar jij je op kunt geven. Alle hulp is welkom en voor iedereen is een passende taak beschikbaar.
De komende maanden zal de organisatie en de invulling van deze dag steeds concreter worden, zoals al aangegeven grotendeels op basis van de draaiboeken uit 2008. Mochten er nu al vragen of opmerkingen zijn, spreek dan het bestuur aan of stuur een mail naar doete@hetnet.nl. Zodra wij meer nieuws hebben zullen wij dit in een volgende krant publiceren.
Laten wij er met elkaar een geweldige dag van maken.
Bestuur Stichting Marathon Raerd