De provincie is inmiddels gestart met het opnieuw inrichten van de N354. Nu is het de beurt aan het weggedeelte Tsienzerbuorren – Dearsum. Dat is nodig om de veiligheid en de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren. Om tot een goed plan te komen is een projectgroep samengesteld. De groep stelt zich in Nieuwsbrief1 N354_10022015 aan u voor. Daar leest u ook de laatste stand van zaken.