De notulen van de jaarvergadering van de gymnastiekvereniging kun je hier lezen.