Opbrengst collecte Nederlandse Brandwondenstichting.

De collecte voor de Nederlanse Brandwondenstichting
heeft dit jaar € 311,94 opgebracht.

Collectanten en gulle gevers ook nu weer hartelijk bedankt.

Jeltsje Jacobs