Op 7 september jl. heeft Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest Fryslân, de kaatsmuur in Raerd officieel geopend. Onder grote belangstelling werd het ‘lint’ geknipt en gaf Tjisse Steenstra, hoofdklasse KNKB-kaatser, een demonstratie van het muurkaatsen. Ook de Raerder jeugd mocht een balletje slaan. Er volgt nog een verslag van de opening op de Facebooksite van K.V. Wêz-Wis Raerd / de Lege Geaën: https://www.facebook.com/groups/wezwis/.

Foto’s door Henk Bootsma.