Op zaterdag 26 april werd door de ijsclub, tennisclub, kaatsclub en gymnastiekvereniging het startschot van het sportseizoen gegeven in vorm van een stratenvolleybaltoernooi. Voor de basisschoolkinderen was er een vrijmarkt op de parkeerplaats en wanneer de handel wat rustig was konden zij het springkussen in of meedoen met het draaiend rad. Degene die liever een rustigere balsport beoefenden dan volleybal, konden meedoen aan de Jeu de Boules wedstrijd.

Een prachtige sportieve middag waar Hendrik Nicolai en Ineke Schulz de eerste prijs van de Jeu de Boules moesten delen. Aangezien de prijs uit gebak bestond was dit geen probleem.

slingerapenvolleybalBij de volleyballers mochten de Slingerapen van de Slingerbochten zich na een spannende finale tegen www.krektoerhetnet.nl van de Hegedyk, kampioen van de dag noemen. Ook zij konden aan het gebak na hun sportieve prestatie.

Na afloop werd er genoten van een drankje op het terras of in de kantine waar Berend op zijn gitaar de sfeer er goed in had.