Vrijdag 25 mei is de Stichting Sport en Bewegen Raerd officieel opgericht bij de notaris in Sneek. De stichting is opgericht voor het behoud van de gymzaal. Meer informatie is de komende maanden te verwachten. De voorzitter is Ton Poelsma. Ymkje Terwisscha van Scheltinga is secretaris. De overige leden zijn: Sjoerd Stelwagen, Gretha Frankena, Atte Wiarda en Wijnand Verhoef. Voor vragen kunt u bij een van hen terecht.