Onderstaande oproep kwam bij de redactie van de Preat fan Raerd binnen. Wie informatie of aanvullingen heeft voor de heer de Bruijn kan dit (bij voorkeur schriftelijk of digitaal) aangeven bij één van de redactieleden of via het mail adres van de doarpskrante; doarpskranteraerd@hotmail.com.

De redactie zorgt ervoor dat u reactie wordt doorgestuurd naar de heer de Bruijn
Beste redactie van de Dorpskrant Rauwerd,

Mijn naam is Hobbe de Bruijn en ik ben de kleinzoon van Hobbe Baerdt van Slooten.
Hij was tot 1912 burgemeester van Rauwerderhem en bewoner van Jongemastate.
Op Jongemastate is mijn moeder in 1900 geboren en heeft ze ook tot 1912 gewoond.
Jarenlang had zij nog veel kontakten in het dorp, natuurlijk ook met de familie Hotsma die de boerderij van de fam. Van Slooten pachtte.

Samen met dhr. Theodoor van der Kooj ben ik een publicatie aan het voorbereiden over mijn grootvader en wel in het bijzonder over zijn schaatstocht langs de 11 steden van Friesland die hij op 27 december 1890 samen met twee jongens Bottema maakte. Hij heeft deze tocht en ook zijn belevenissen in deze uitzonderlijk strenge winter in een dagboekje beschreven.

Graag zouden we de families Bottema die nog in het dorp wonen te zijner tijd betrekken bij het uitbrengen van het boekje.
Zou U iets kunnen schrijven in Uw dorpsblad om aandacht voor dit project te vragen, dat levert misschien reacties op van inwoners die er wat van weten.
27 december 2015 zal het 175 jaar geleden zijn dat Hobbe Baerdt van Slooten samen met Age en Sipke Bottema, allen uit Rauwerd “de tocht der tochten maakten”.
De planning is dat we tegen die datum wat te melden hebben en dan zou informatie uit Rauwerd wel van pas komen.

Een tweede project waar ik mee bezig ben is de wereldreis die de twee zusters van Hobbe Baerdt van 1909 tot 1911 van uit Rauwerd gemaakt hebben.
Zij stuurden elke 14 dagen een briefkaart naar mijn moeder en ze maakten voor de plaatselijke vereniging “het Nut“ een verslag van hun reis..
Het verslag, samen met de 72 briefkaarten vormen een bijzonder boeiend document van die tijd.
Graag hoor ik Uw reactie op deze informatie.

Hobbe de Bruijn