K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën presenteert OrangeGas als nieuwe hoofdsponsor
Zo geeft OrangeGas invulling aan haar ambitie van een “Happy Planet” voor de jeugd in Fryslân.

Op 20 maart jl. tijdens de  jaarvergadering van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën, de kaatsvereniging uit Raerd e.o., is  OrangeGas gepresenteerd als nieuwe hoofdsponsor. Jeroen de Vries, voorzitter van de kaatsvereniging, zegt erover: “Wij als bestuur zijn samen met onze leden erg blij dat OrangeGas  de komende seizoenen de hoofdsponsor wil zijn van onze vereniging. Met de steun van OrangeGas kunnen wij als vereniging de volgende stappen zetten in het doorontwikkelen van ons jeugdbeleidsplan. ”

Jeroen de Vries is in het dagelijks leven werkzaam  als internet consultant bij Béyonit,  een full-service interactief communicatiebureau gevestigd in Leeuwarden. OrangeGas is al jaren klant bij Béyonit en vanuit die relatie is de sponsorovereenkomst ontstaan.

OrangeGas realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten door heel Nederland. “Door een concrete bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland, ambiëren wij een “Happy Planet” voor de generaties na ons. De combinatie van sport en een schone leefomgeving passen goed in deze filosofie. Daarnaast is de provincie Fryslân is een belangrijk gebied voor ons. Duurzame mobiliteit is ook één van de speerpunten binnen het programma ‘Groen Werkt’ van de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. Het ondersteunen van een lokale sportvereniging is  dan ook een logisch gevolg.  Wij zijn verheugd nu hoofdsponsor te mogen zijn van K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën”, aldus Marcel Borger, directeur OrangeGas.

In Fryslân heeft OrangeGas al een dekkend netwerk van 16 Groengas-vulpunten. Eind 2015 zullen er meer dan 150 Groengas- en aardgasvulpunten zijn gerealiseerd in Nederland, waarvan er ruim 70 van OrangeGas zijn. Zo wordt het rijden op Groengas voor iedereen bereikbaar.

Hoofdsponsor_OrangeGas-Wez-Wis_Tenue Hoofdsponsor_OrangeGas-Wez-Wis