Op woensdag 2 september en donderdag 3 september gaan we weer los met de streetdance lessen samen met juf Kim.
Op vrijdag 4 september starten de gymnastiek lessen weer met juf Stefanie.
De informatie over de groepsindeling volgt binnenkort!!

We hebben weer zin in een nieuw seizoen sporten!!

Op woensdag 16 september is de jaarlijkse ledenvergadering om 20.00 uur.
Zet alvast de datum in de agenda!!

De agenda voor de vergadering volgt nog.

Graag zien we jullie op woensdag 16 september. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan ontvangen
wij graag een afmelding.