Peuterpret wordt tweetalige peuteropvang Peuteropvang Peuterpret heeft het aanbod gekregen om een gecertificeerde tweetalige peuteropvang te worden. Die kans hebben ze met beide handen aangegrepen. Juf Nynke vertelt: “De provincie stelt een subsidie beschikbaar als wij een taalbeleid ontwikkelen dat gericht is op de tweetalige ontwikkeling van kinderen.

Fries als voertaal

Kids First vindt deze ontwikkeling belangrijk. Zeker ook omdat het Nederlands een steeds belangrijkere plaats inneemt in het onderwijs en wij juist ook grote waarde hechten aan het Frysk. Ook alle ouders waren erg positief hierover. Wij hebben ervoor gekozen om een opvang te worden waarbij de leidsters het Fries als voertaal gebruiken. Natuurlijk is er ook aandacht voor het Nederlands; dat doen we door afgebakende taal-activiteiten. Zo leren kinderen beide talen consequent te gebruiken.”

Uitgangspunten tweetalige peuteropvang

De uitgangspunten zijn:
• het creëren van een omgeving waarin de taalontwikkeling wordt gestimuleerd;
• het uitdragen van de meerwaarde van twee- en meertaligheid;
• het stimuleren van tweetaligheid bij kinderen en • het consequent gebruik van de beide talen.

Meer informatie.

De peuterspeelzaal krijgt een subsidie en structurele ondersteuning op het gebied van taalbeleid in het algemeen en aandacht voor de tweetalige ontwikkeling van kinderen. De leidsters worden extra opgeleid op het gebied van taalontwikkeling en tweetaligheid. “Zo kunnen we op een deskundige manier de kinderen begeleiden in tweetaligheid”, besluit de enthousiaste juf haar verhaal. Meer informatie over de tweetalige peuteropvang? Kids First, tel. 088 – 0350400. U bent ook altijd van harte welkom op maandag- of donderdagochtend tussen 8.15 en 11.15 uur bij Peuterpret in Raerd (ingang naast het dorpshuis).