Pilot Informele Zorg

Vanaf 1 oktober 2013 zijn wij in uw dorp van start gegaan met het project “informele zorg”. Dit betekent dat uw dorp consulenten heeft gekregen. Via dorpskranten, websites van dorpsbelang wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de consulenten en hoe u ze kunt bereiken.

De komende jaren krijgt de gemeente er veel nieuwe taken bij op het gebied van zorg en welzijn. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hier minder geld voor, dan er nu aan wordt uitgegeven. Dat betekent dat wij het werk op een slimme, creatieve manier moeten  gaan organiseren. Uw dorp heeft hiervoor twee consulenten gekregen, waarvan de één een WMO consulent is en de ander gespecialiseerd is in Welzijn. Bij deze consulenten  kunt met al uw vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, hulp en ondersteuning terecht. Doormiddel van huisbezoeken waarin vraagverheldering en informatievoorziening belangrijk zijn kijken de consulenten letterlijk mee naar mogelijke oplossingen zo dicht mogelijk bij huis.  Daarbij wordt zoveel  mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren van het dorp zoals bestaande vrijwilligerskaders, dorpsbelang, lokale zorgaanbieders, wijkverpleegkundige. Doel hiervan is de hulpvrager zoveel mogelijk de eigen regie te geven en daarnaast kan er meer zorg op maat worden gerealiseerd.

Hierbij zijn burgerinitiatieven die vanuit het dorp worden geïnitieerd van belang voorbeelden hiervan zijn boodschappenservices Tersoal, hulpdienst door vrijwilligers Graach Dien Scharnegoutum, koffieochtend ouderen Raerd.

Hopelijk zijn de bovenstaande voorbeelden zo inspirerend dat u zich hierdoor voelt aangesproken en ideeën op kan doen voor uw eigen dorp. Iemand nodig om hierover mee te denken? Hiervoor kunt u ook terecht bij de consulenten.

 

 

 

Contact gegevens:

WMO Consulent:                                                         Welzijnswerker/Opbouwwerk

Janke Bakker                                                                 Sandra Ordelman

0515-489000                                                                0515-421313

06-20136532