Plaatselijk Belang Raerd

Bestuur

Hier vind je een overzicht van het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd.

Werkgroepen & Commissies

Onder Plaatselijk Belang Raerd zijn wat werkgroepen en commissies. Welke dat zijn, lees je hier.

Dorpsvisie Raerd

De dorpsvisie 2018 - 2022 is te downloaden.

Downloads

Download hier: - huishoudelijk reglement PBR

- aanpassing N354

Jaarverslagen

De jaarverslagen van de jaarvergaderingen van 2018 en 2019 download je hier.

Contactformulier

Vragen of suggesties? Vul het contactformulier in.

Bestuur plaatselijk belang Raerd

Het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd bestaat uit:

  • Baukje van Vilsteren – voorzitter
  • Clara Rosier – vice voorzitter
  • Tjitske Kamstra – secretaris
  • Ype de Vries – penningmeester
  • Jan Punter – algemeen lid
  • Germa Touw – aspirant lid
  • Jaqueline Wouters – aspirant lid
  • Sietze Rosier – algemeen lid
  • Anja de Jong – algemeen lid
  • Gert Top – algemeen lid

E-mail: het bestuur of e-mail de penningmeester.

RAERD –  RSIN 8090.79.264

Leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De beloning van de vrijwilligers vindt plaats middels een vrijwilligersvergoeding. 
Sinds januari 2021 heeft de vereniging voor Plaatselijk Belang Raerd een ANBI-status (Algemeen Nut Beoogende Instelling) 

Commissies & Werkgroepen Raerd

In Raerd worden het hele jaar door evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Vieringen en herdenkingen, zoals 4 mei-herdenking, Sint Maarten, de intocht van Sinterklaas en het plaatsen van de kerstboom op het dorpsplein, vinden onder regie van en georganiseerd door werkgroepen van Plaatselijk Belang plaats. Daarnaast zijn er ook zaken die het hele jaar door aandacht verdienen, zoals het Raerder Bosk, de Raerder haven, het bijhouden van de archieven en de Jongerein. Hiervoor zijn namens Plaatselijk Belang een aantal commissies en werkgroepen actief. 

Deze werkgroepen leggen financieel verantwoording af aan het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd. 

Dorpsvisie 2018 - 2022

Raerd heeft een dorpsvereniging; Plaatselijk Belang Raerd. Deze zet zich in voor de leefbaarheid van het dorp in de meest brede zin van het woord. Dat doet zij aan de hand van de dorpsvisie. Deze wordt elke vier jaar opnieuw opgesteld, samen met de inwoners van Raerd. In deze dorpsvisie worden speerpunten benoemd. Daaraan wordt uitvoering gegeven door de diverse commissies die onder Plaatselijk Belang vallen. De Dorpsvisie is hier te downloaden. Klik op onderstaande afbeelding.

 

 

 

Handige downloads & Foto's

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement download je hier.

Nieuwsbrieven aanpassing N354

De provincie is inmiddels gestart met het opnieuw inrichten van de N354. Nu is het de beurt aan het weggedeelte Tsienzerbuorren – Dearsum. Dat is nodig om de veiligheid en de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren. Om tot een goed plan te komen is een projectgroep samengesteld. De groep stelt zich in Nieuwsbrief1 N354_10022015 aan u voor. Daar leest u ook de laatste stand van zaken.

Uitslag woonenquête 2018

De uitslag van de woonenquête download je hier.

Foto’s 4 mei herdenking

Je vindt de foto’s hier. Of klik op de afbeelding hieronder om alle foto’s te zien.