Verslag van de jaarvergadering Plaatselijk Belang Raerd 2017