Verslag van de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Raerd 2018