Op zaterdag 14 december 2013 om 10.45 uur zal Lyda Veldstra namens de gemeenteraad een boom aanbieden aan Raerd.

Deze boom is inmiddels geplant bij de haven en zal door Lyda Veldstra worden onthuld c.q. aangeboden.

Alle dorpsbewoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Dus kom zaterdagmorgen aanstaande allemaal naar de haven om te zien welke mooie boom, oud dorpsgenoot Lyda Veldstra voor Raerd heeft meegenomen. En kom om op symbolische wijze afscheid te nemen van de gemeente Boarnsterhim die per 20 december haar dienstverlening beëindigd.