Popkoor Animo!

We zijn weer gestart met een nieuw seizoen om te zingen.
Heb je zin om mee te doen, kom gerust eens langs!
Wij repeteren op donderdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur
in het dorpshuis in Raerd.
Wij zijn ook nog op zoek naar mannen!
Wie komt ons versterken?

Voor meer informatie kun je terecht bij Aaltsje ter Schegget, Karin Tijssen of Annie Kalsbeek