Aankondiging prijsverhoging Doarpshûs

Het dorpshuisbestuur ziet zich gedwongen de consumptieprijzen te verhogen. Dit zeer tot ongenoegen.
Onze prijzen bevinden zich nu al weer 2 jaar op hetzelfde peil.
Echter door verschillende prijsverhogingen van de brouwerijen, de BTW verhoging van 19 naar 21% (oktober 2012) en een accijnsverhoging op bier met 10% (1 januari 2013) ontkomen we niet meer aan een verhoging.

De prijsverhoging komt neer op 10 cent per kop koffie, glas of bierfles met als uitzondering de prijs voor een glas wijn. Die was eigenlijk altijd al wat aan de lage kant en we gaan ook nog nieuwe wijn uitzoeken. We denken nu aan een verhoging van 20 cent per glas, maar dat is nog onder voorbehoud.

We laten het ingaan per 1 oktober 2013.
Hopend op jullie begrip.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Doarpshûs Raerd