Op woensdag 4 mei 2022 organiseren OBS ’t Raerderhiem en Plaatselijk Belang Raerd de jaarlijkse dodenherdenking. Deze herdenking is bij het monument aan de Buorren. Iedereen die erbij wil zijn is welkom. Wilt u, als dat mogelijk is, de vlag half stok hangen? De nationale herdenking beperkt zich tot de vooravond van 4 mei. Daarom is het halfstok vlaggen (zonder wimpel) officieel van 18.00 uur tot zonsondergang.

Programma woensdag 4 mei 2022

19.45 uur:            
Verzamelen op het schoolplein van ’t Raerderhiem

19.50 uur:            
Vertrek in stille tocht naar het herdenkingsmonument

19.55 uur:            
Welkomstwoord voorzitter Plaatselijk Belang Raerd

20.00 uur:            
Twee minuten stilte, gevolgd door de “Last Post”

20.05 uur:            
Korte overdenking door de afgevaardigde van de gemeente Sudwest- Fryslân

20.10 uur:            
Voordracht over het jaarthema van de herdenking, geschreven door Sieger van der Zwaag

20.15 uur:            
Kranslegging vertegenwoordiger gemeente SWF, schoolkinderen, nabestaanden oorlogsslachtoffers voormalig Raerderhiem en dorpsbewoners

20.25 uur:            
Voordracht eigen gedichten of verhaaltjes door leerlingen van groep 7/8, gevolgd door het “Wilhelmus” en het “Fries Volkslied”

20.35 uur:            
Afsluiting herdenking met bloemlegging van alle aanwezigen

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Dorpshuis. De kinderen van groep 7/8 ontvangen daar een oorkonde voor de adoptie van het monument. Wilt u er rekening mee houden dat de parkeerstrook bij het monument vrij blijft na 18.00 uur?

Basisschool ’t Raerderhiem en Plaatselijk Belang Raerd