Voor de herinrichting van de N354 tussen Dearsum en Tsienzerbuorren is eind 2014 een
projectgroep samengesteld. Deze projectgroep zorgt voor lokale kennis en een beeld
van de behoeftes. Samen willen de provincie Fryslân en de belanghebbenden goed
overleg en een zo breed mogelijk gedragen plan. Want dat de N354 veiliger en leefbaarder
moet worden, daar zijn alle partijen het over eens.

In de projectkrant: N354_krantje (3) leest u wat er de komende tijd gaat gebeuren. Wij zullen u via de website van Raerd zoveel mogelijk op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.