Voorzieningen in Raerd

Hier vind je een overzicht van het bestuur van Plaatselijk Belang Raerd

Verenigingen in Raerd

Onder Plaatselijk Belang Raerd zijn wat werkgroepen en commissies. Welke dat zijn, lees je hier.

Haven

De dorpsvisie 2018 - 2022 is te downloadenn

In plak wêr jo je te plak fiele

Historie

Raerd is eens oud terpdorp en ligt tussen Leeuwarden en Sneek. Het dorp telt zo’n 600 inwoners. Raerd heeft een prachtige dorpskern. Met de hoger gelegen Laurentiuskerk, het stijlvol gerenoveerde Dorpshuis en het oude gemeentehuis als hart. Raerd ligt aan vaarwater en door Raerd slingert de Moesel. Dit kleine riviertje is alleen voor kano’s toegankelijk.

Natuur

Daarnaast staat het dorp bekend om haar ‘poarte’. Achter deze oude poort stond vroeger de Jongemastate. Nu is deze plek in gebruik als park. Het park wordt beheerd door het Fryske Gea en een grote groep vrijwilligers uit het dorp. In het park vindt u stinzenplanten en roekenesten. Soms ziet het er werkelijk zwart van de roeken. Hieraan dankt de Raerder bevolking haar bijnaam: De Raerder Roeken. Ook om Raerd is veel groen.

Sport en Spel

Raerd heeft een rijk verenigingsleven. De meeste inwoners zijn als lid of vrijwilliger betrokken bij één of meerdere (sport)verenigingen. Ook heeft Raerd een eigen jachthaven die in beheer is bij Plaatselijk Belang.

Slachtemarathon; wandelen en fietsen

Raerd is een knooppunt van wandel- en fietsroutes. Bij de kerk begint of eindigt de wandelroute langs de oude Slachtedyk. Deze wandelroute werd in het jaar 2000 bekend onder de naam ‘Slachtemarathon’. Deze route, van 42,6 kilomter loopt van Eaterbierrum tot Raerd. Dit grootschalige evenement wordt elke vier jaar gehouden. Het ene jaar begint de tocht in Raerd en vier jaar later eindigt deze hier. Ook ligt Raerd aan de Jabiksroute en is er rondom het dorp een prachtige wandelroute over natuurpaden gemaakt.

Een mooi, authentiek Fries terpdorp, met een gezonde “Friese” mentaliteit, dat is waarom de inwoners van Raerd en de bezoekers zich hier thuis voelen.