HUISARTS RAERD

F.F. Venema

Oostergoostraat 53
9001 CL Grou
Tel (0566)621310

Uitgebreide informatie: Praktijkfolder huisarts.

Spreekuur

U kunt telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur tussen 8.00 en 10.00 uur. De huisarts werkt uitsluitend op afspraak. Iedere ochtend en zo nodig ook op de middag is er spreekuur. In Raerd op dinsdag en donderdag, Doarpshûs, vanaf 10.30 uur.

Visites

U kunt een visite aanvragen tussen 08.00 – 10.00 uur.

Terugbelspreekuur

U kunt tussen 08.00 – 10.00 uur bellen met de assistente en via haar een afspraak maken voor dit spreekuur. U wordt dan door de huisarts tussen 12.30 – 13.30 uur teruggebeld.

Apotheek / herhaalrecepten

De geneesmiddelenverstrekking gebeurt door de service apotheek Mid-Fryslân in Grou (Oostergoostraat 53, Grou), openingstijden op alle werkdagen van 8.00 – 18.00 uur.

Wanneer u langere tijd dezelfde medicijnen gebruikt kun u gebruik maken van een herhaalservice. Huisartsenpraktijk Grou biedt een online receptenservice aan binnen het patiënten portaal op de website (www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl). Hiermee is het mogelijk om 24 uur per dag de door u gebruikte medicatie van het afgelopen half jaar te bekijken en zo nodig te herhalen. U kunt eenvoudig de medicatie die u wenst te herhalen aanklikken, de arts zal vervolgens beoordelen of de medicatie in aanmerking komt voor herhaling.

Informatie

Meer informatie kunt u ook vinden via www.huisartsenpraktijkgrou.uwartsonline.nl