Er hangen sinds de restauratie van de kerk in 2012 weer twee klokken in de kerktoren, een grote en een kleine. De grote klok heeft een diepe, donkere toon en de klein klok heeft een lichte, hogere toon. We spreken van de mannenklok en de vrouwenklok.

 

Kerkdienst

Als er kerkdienst is op zondagmorgen worden beide klokken geluid, een kwartier voor de dienst begint. Soms is dat om half tien, soms om elf uur.
 
 
 

Bijzondere diensten & Evenementen

Als er iets bijzonders is, kerstmarkt, concert, lezing, trouwerij, begravenis o.i.d. worden de klokken geluid op de tijd van dat gebeuren.

Geboorte

Als er kindje geboren is in het dorp, worden ’s morgens om 9.00 uur de klokken geluid. Bij een meisje begint de lichte, hoge klok en valt later de donkere klok in. Bij de geboorte van een jongetje is dit andersom.

Begrafenis

Als er iemand overlijdt in het het dorp worden ’s middags om 17.00 uur  de klokken geluid. Betreft het een man, dan horen we eerst de donkere, diepe klok en valt de lichte klok in, betreft het een vrouw dan begint de lichte, hoge klok en valt de donker in.
Wellicht dat het ooit gerealiseerd kan worden dat om 12.00 uur en om 18.00 uur de klok klinkt, zoals dat ook in de ons omringende dorpen gewoon is.