BEGRAFENISVERENIGING “DE LAATSTE EER”

Lid van de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk

Informatie
* De vereniging is opgericht in 1906.
* Op dit moment zijn rond de 280 leden (betalend en gratis) aangesloten bij de vereniging.
* Nieuwe leden welkom zijn. Nieuwe leden boven de 18 jaar moeten overigens wel een bedrag inleggen (afhankelijk van hun leeftijd).
* De contributie is op dit moment € 11,- per jaar.
* Er wordt op dit moment een ledenkorting van € 575,- verrekend bij overlijden.
* De financiële afhandeling van de uitvaart van onze leden wordt door ons verzorgd.
* Kinderen t/m 18 jaar gratis lid zijn indien één van de ouders lid is van de vereniging. Indien u uw kinderen nog niet heeft aangemeld kunt u dit alsnog doen bij de penningmeester.
* Het is belangrijk dat de bode bij overlijden z.s.m. contact opneemt met de penningmeester van de vereniging. 

Bode van de vereniging is:
Anne de Jong Uitvaartzorg
Buorren 23
9012 DK Raerd
0566-602922
E-mail: anne@dejonguitvaartzorg.nl
Website: www.dejonguitvaartzorg.nl

* Anne de Jong Uitvaartzorg hanteert voor leden van onze vereniging een speciaal tarief.
* Ieder lid is overigens vrij in zijn keuze om een bode te zoeken.
* De vereniging is geen eigenaar van het kerkhof te Raerd. Hiervoor dient u contact op te nemen met de gemeente Súdwest-Fryslân in Sneek!
* Adreswijzigingen en geboorte van kinderen graag doorgeven aan de penningmeester.
* Heeft u nog vragen? U kunt altijd terecht bij één van onze bestuursleden.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jacob van der Hoek | 0566-602269
Secretaris: vacature
Penningmeester:  Pieter Terpstra | 06-27053693
Algemeen bestuurslid: Johan Brouwer | 0566-601006 | j.brouwer107@upcmail.nl
Algemeen bestuurslid: Keimpe van der Wal | 0566-601082 | k.wal8@chello.nl