Speelavonden Biljart

De Raerder biljartvereniging speelt in de winterperiode (vanaf oktober tot en met maart) in het Dorpshuis. De aanvang is 19.00 uur.

Er wordt gespeeld op donderdagavond vanaf 19.00 uur. De club heeft momenteel 23 leden. Nieuwe aanmeldingen zijn welkom, maar komen wel op een wachtlijst. 

Bestuur

Ids Veldhuis (voorzitter)
Harry Plokkaar (competitieleider)
Piet Sikkema (penningmeester en bijhouden uitslagen).