Algemeen

De merkecommissie is een stichting, die bestaat uit een groepje enthousiaste mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de merke, het friese woord voor dorpsfeest. Elk 4e weekend van augustus is het drie dagen feest in Raerd.

Commissie:

  • Jan Wiebe Riemersma (voorzitter) 
  • Jolanda Heslinga (penningmeester), 
  • Arjen Compagne (secretaris),  
  • Jolien Wijnja, 
  • Kim van der Meulen, 
  • Ruerd Yde Veldhuis

De merkecommissie is een stichting, die bestaat uit een groepje enthousiaste mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de merke, het friese woord voor dorpsfeest. Elk 4e weekend van augustus is het vier dagen feest in Raerd.


In het kort het programma

Het dorpsfeest wordt op zaterdagmorgen geopend met een korte ceremonie. Vervolgens zijn er gedurende de gehele dag spelletjes voor jong en oud. Zondag staat in het teken van het merke keatsen, maar ook voor de ouderen zijn er activiteiten op het sportveld. Beide avonden is er muziek en feest in het dorpshuis. Maandag is de afsluitende dag met matinee en barbecue. Dit is in het kort het basisprogramma waaruit elke Raerder merke bestaat.

Hoe wordt de merke bekostigd

Het organiseren van de merke betekend onder meer: het bedenken van de spelletjes, het regelen van muziek in het dorpshuis, zorgen voor de diverse prijzen, het onderhouden van de contacten met de standhouders, de politie, de gemeente en dergelijke. De stichting krijgt haar inkomsten uit de tekengelden op de lijst oftewel listrinne. Daarnaast vindt er nog sponsoring plaats door veel bedrijven in en om Raerd waarvoor ze een advertentie in het merkeboekje krijgen. Ook komt er aan pacht een behoorlijk bedrag binnen. Van dit geld wordt de merke georganiseerd en bekostigd. 

Overig

Eenmaal per jaar houdt de merkecommissie een openbare jaarvergadering dan wordt er uit de doeken gedaan hoe de afgelopen merke financieel is verlopen. En kunnen de mensen ook hun ideeën inbrengen. Naast de merke zijn er meerdere activiteiten die door de merkecommissie georganiseerd worden. Jaarlijks vindt er een middag plaats voor jong en oud deze wordt altijd goed bezocht en als zeer plezierig ervaren. Ook wordt er al een aantal jaren het nieuwjaarsbal op nieuwjaarsdag georganiseerd.

Wil je in contact komen met de merkecommissie Raerd dan kan dat via dit e-mail adres:
merkeraerd@live.nl