vrouwen van nu raerd

Soms is het tijd om je vrije tijd een andere invulling te geven.

Vrouwen ontmoeten uit je directe leefomgeving, in diverse omstandigheden, tijdens activiteiten en op verschillende locaties.
Iedere activiteit of ontmoeting heeft een educatief, sportief of creatief karakter, waarbij de gezelligheid, hartelijkheid en betrokkenheid kenmerkend zijn. Kennis delen, talent ontplooien, zingeving, of je nu dertig, veertig, vijftig of ouder bent, iedere vrouw is er dagelijks mee bezig.

Elk seizoen staan er uiteenlopende activiteiten op de agenda. Bij een lidmaatschap heb je de vrijheid om uit die agenda de items te selecteren die jou interesseren. Waarom zou jij geen lid worden? Ben je net verhuisd, zijn je huiselijke omstandigheden veranderd of wil je nieuwe sociale contacten en tegelijkertijd jezelf ontplooien. Allemaal redenen om eens langs te komen bij één van onze activiteiten.
De afdeling Reduzum e.o  is opgericht in 1919 en heeft circa zeventig leden, die afkomstig zijn uit Reduzum en de nabije omgeving. Op de landelijke site  www.vrouwenvannu.nl en ook op de provinciale site www.vrouwenvannu.nl/fryslan vind je alle andere lokale afdelingssites waar je eens rond kunt snuffelen voor meer nieuwtjes.
Voor meer informatie kun je terecht bij het bestuur. Tot ziens.

Bestuursleden:

  • Geppy Haarsma, voorzitter (aftredend 2016,  herkiesbaar)
  •                                   secretaris, Vacant
  • Tsjeppy Hijlkema, penningmeester, (aftredend 2015, niet herkiesbaar)
  • Anneke Boersma, ledenadministratie, cursuscoördinator (aftredend 2015, herkiesbaar)