Tijdens de kerstnachtdienst op 24 december werden door voorganger ds. Harrie van der Strubbe uit Wommels op levendige wijze kerstverhalen verteld. De dienst werd door Minke Strikwerda op het kerkorgel begeleidt.

Ook las Tineke Landman een aantal passages voor uit Lucas en zong het koor een groot aantal kerstliederen regelmatig in samenzang met de kerkgangers.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het Foppefonds (fonds van Foppe de Haan, steunt op sportieve wijze kinderen met een beperking)

Na de kerkdienst was er mogelijkheid om een glaasje fris of glühwein te drinken.