Poppenwier – Dit jaar helaas weer geen Silvesterloop in Poppenwier.
Net als vorig jaar zijn wij als bestuur in het najaar weer bijeengekomen om te starten met de voorbereidingen voor de Silvesterloop op 31 december. Vorig jaar kon de Silversterloop helaas niet doorgaan vanwege de maatregelen omtrent de Covid-19 uitbraak. We waren in 2020 vol goede moed voor 2021 en gingen er dan ook van uit dat er dit jaar een Silversterloop zou plaats vinden. Na uitvoerig overleg en alle voors en tegens te hebben besproken, kunnen wij helaas niet anders dan besluiten dat we ook in 2021 geen Silversterloop organiseren.


Het doel van de Silversterloop is om, naast geld voor het goede doel in te zamelen, gezamenlijk het oude jaar af te sluiten door een gezellig en gezond samenzijn te organiseren. Het samenzijn is de kern van de Silversterloop en De Trilker in Poppenwier leent zich hier uitstekend voor. Vanwege de huidige maatregelen is het samenzijn niet zo vanzelfsprekend meer. Door de maatregelen die de horeca moet toepassen en die dus ook van toepassing zijn bij het organiseren van de Silversterloop ontstaan beperkingen die de praktische uitvoering van dit evenement in De Trilker nagenoeg onmogelijk maken. Voor ons als organisatie is het sportieve element niet los te koppelen van het samenzijn en dit is ook vanuit praktisch oogpunt niet te scheiden. De Silvesterloop is er voor iedereen en zou ook voor iedereen toegankelijk moeten zijn, dit is nu niet te realiseren. We hebben er daarom voor gekozen de Silversterloop 2021 niet door te laten gaan.


Vorig jaar sloten wij ons bericht af door de hoop uit spreken om in 2021 een Silversterloop te organiseren. Helaas is dit dus niet mogelijk. Toch blijven wij hopen op een nieuwe Silversterloop en dan in 2022. Wij treffen elkaar dan graag weer en wensen iedereen voor nu alvast fijne feestdagen toe!


Sportieve groet,
Bestuur Silvesterloop Poppenwier

Tsjeard Bakker
Geertje Hofman
Katja Nieuwland
Marianne Osinga
Teake Posseth