De opbrengst van de collecte van Simavi was in Raerd €229,53.
Het was dit jaar de laatste collecte van Simavi.
Ik heb deze collecte bijna 30 jaar gedaan, en wil hierbij Patrea, Jeltsje, Peekje en Gea bedanken voor hun inzet.
Ook alle andere mensen die mij de afgelopen jaren geholpen hebben wil ik hartelijk bedanken

Fenna v/d Zee