Van maandag 4 september tot zaterdag 16 september werkt provincie Fryslân aan de ‘Snitserdyk’ (N354) vanaf Tsienzerbuorren tot de rotonde bij Dearsum. De weg is toe aan onderhoud en krijgt daarom een nieuwe laag asfalt.

Afsluiting Snitserdyk Raerd

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, is het nodig om de weg af te sluiten. Het gaat om het deel tussen het kruispunt N354/Overijsselsestraatweg (Blauwe Tent) en de rotonde bij Dearsum. Zowel het kruispunt als de rotonde blijven open.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voert aannemer Jansma Drachten B.V.
de werkzaamheden ’s nachts uit. De weg is doordeweeks afgesloten van:

Maandag 4 september tot zaterdag 9 september tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends.
Maandag 11 september tot zaterdag 16 september tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ‘s ochtends.

Omleidingsroute

De omleidingsroute voor verkeer vanuit Sneek gaat van Dearsum, via Winsum (N384) richting Leeuwarden (N359). Verkeer vanuit Leeuwarden rijdt in tegenovergestelde richting. De omleidingsroute wordt ter plekke met gele borden langs de weg aangegeven. De naastgelegen parallelweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer.

 

Aanpassingen Snitserdyk

De provincie Fryslân wil de Snitserdyk veiliger maken en de doorstroming op de weg verbeteren. Voor de aanpassingen van de kruispunten is meer voorbereidingstijd nodig. Om toch de veiligheid van de weg nu al te verbeteren, wordt de hoofdrijbaan in september aangepakt. Zo staat voor de start van de winter de markering duidelijk op de weg. Daarnaast worden de bermen, in de bochten bij Tsienzerbuorren, alvast steviger gemaakt.