Do bist do
tegearre is wy
wolkom yn ús gesin
in leafde derby!

Stijn Ferre
3 april 2018

 

 

Jonkje fan Sjoerd & Annette Stelwagen-Flapper, mei grutske susters Anouk en Merle.
Slingerbochten 14, 9012 DZ Raerd.