Ondanks de barre weersomstandigheden is er afgelopen zondag door 8 parturen fel gestreden op het teatsveld.

De prijswinnaars:

De nummer 1 waren Fokko Kooistra Marion van der Velde en Wobbe Kooistra
De nummer 2 waren Metty Deinum Rinskje Raap en Karin Rijpstra

2014-08-17 16.44.05 2014-08-17 16.40.52